آغاز عملیات اجرایی خطوط لوله جریانی مستقل سازی چاه های ورودی به چند راهه جدید اهواز شماره ۱

جهت مستقل سازی خطوط لوله جریانی رو زمینی چاه های منطقه اهواز ۱ مربوط به میدان اهواز – آسماری، عملیات مستقل سازی خطوط لوله مذکور توسط مارون کاران آغاز گردید. در همین راستا، لوله های درز دار ۶ اینچ ضمن حمایت ویژه از تولیدات داخلی، در کارخانه های معتبر داخلی ساخته شد و پس از تحویل به محل اجرای پروژه و انبارش آنها، عملیات اجرایی خطوط لوله جریانی مستقل سازی آغاز و تاکنون بالغ بر ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل گردید.

بازرسی کیفی جوشکاری “6 Pipeline منیفولد اهواز ۱ – بسته کاری M14

خاکریزی لایه دوم Patrol Road سایت منیفولد اهواز ۱ – بسته کاری M14

برداشت خاک نباتی اطراف و خاکریزی محوطه ورودی لوله های منیفولد اهواز ۱ – بسته کاری M14

ادامه عملیات جوشکاری و فیت آپ “6 Pipeline منیفولد اهواز ۱ – بسته کاری M14

لوله گذاری بر روی ساپورت “6 Pipeline منیفولد اهواز ۱ – بسته کاری M14

ادامه عملیات جوشکاری و فیت آپ “6 Pipeline منیفولد اهواز ۱ – بسته کاری M14

گالری عکس
اخباردسته‌بندی نشده
فهرست