آغاز عملیات اجرایی منیفولد اهواز ۱

تخلیه و ریسه لوله های ۶ اینچ جهت آغاز عملیات اجرایی pipeline منیفولد اهواز ۱ ـ بسته کاری M14

تخلیه و ریسه لوله های ۶ اینچ جهت آغاز عملیات اجرایی pipeline منیفولد اهواز ۱ ـ بسته کاری M14

خاک ریزی لایه پنجم محوطه منیفولد اهواز۱ ـ بسته کاری M14

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴پروژهگالری
فهرست