ادامه ساخت چند راهه اهواز پروژه اهواز ۱ و ۴

عملیات ساخت سایت چندراهه اهواز یک بصورت مداوم در حال انجام می باشد.
فعالیت های اجرایی انکر بلاک خطوط ورودی شامل بتن ریزی تمام پارت های آن به اتمام رسید و پس از آن حفاری، اجرای بتن مگر و آرماتور بندی انکر بلاک خطوط خروجی نیز در حال تکمیل شدن است.
اجرای سنگ چینی و بتن ریزی مگر فونداسیون ساختمان کلید خانه برق این سایت نیز به پایان رسید.
نصب پایه های فنس پیرامونی سایت و متعاقبا بتن ریزی فونداسیون پارت های بعدی فنس نیز با انجام کنترل های مستمر نقشه برداری در حال اجرا است.
همچنین آماده سازی محل خط لوله ۴ اینچ زیر زمینی مابین کارخانه گاز مایع ۶۰۰ و ۸۰۰ شامل رگلاژ کف کانال و بالشتک گذاری لوله (جهت اجرای پوشش سرجوش ها و لوله گذاری) انجام گردید.

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴پروژه
فهرست