ادامه عملیات اجرایی در پروژه اهواز بسته کاری M14

مراحل اجرایی سایت چندراهه اهواز یک شامل اجرای فونداسیون سایه بان آتش نشانی، فونداسیون فنس، تسطیح شاپ رنگ و سندبلاست و تسطیح محل لوله های خروجی با سرعت و حضور مداوم نفرات اجرایی و ماشین آلات مورد نیاز در حال انجام است.
همچنین در پی اتمام حفاری ماشینی خط ۴ اینچ گاز‌ زیر زمینی از کارخانه گاز مایع ۶۰۰ به کارخانه گاز مایع ۸۰۰، محل انکر بلاک های ابتدا و انتها خط مشخص شدند. حفاری انکر بلاک مجاور کارخانه گاز مایع ۶۰۰ به صورت دستی پایان یافت.

نصب پایه های فنس و شناژ گذاری ضلع شمالی چندراهه اهواز یک، بسته M14

قالب بندی دو سایه بان های آتش نشانی چندراهه اهواز یک، بسته M14

اتمام پی کنی دستی انکر بلاک خط “۴ در مجاورت NGL600 – بسته کاری PN6

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴
فهرست