بازدید مدیران بانک صادرات از پروژه اهواز ۱۴

بازدید مدیران محترم بانک صادرات به همراه مدیر عامل مارون کاران از روند پیشرفت پروژه طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۸ مخزن منتخب،ناحیه اهواز ۱۴، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴پروژه
فهرست