جلسه بررسی کتابچه نهایی و فهرست لوازم یدکی سازنده کمپروسور های GTC پروژه بهره برداری گچساران ۱ و ۲

این جلسه در روز سه شنبه چهارم مرداد ماه سال جاری باحضور کارفرما، مشاور و بهره بردار محترم  پروژه جمع آوری، گازهای مازاد بهره برداری گچساران ۱ و ۲ و همچنین مدیران محترم این پروژه در سالن جلسات شرکت مارون کاران، دفتر تهران برگزار شد .

گالری عکس
اخبارپروژهگالریگچساران
فهرست