جلسه دکتر تقوی فر ریاست هیئت مدیره مارون کاران با مدیریت محترم شعب استان خوزستان بانک ملت

جلسه ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مارون کاران، جناب آقای دکتر حمید تقوی فر با ریاست محترم شعب استان خوزستان بانک ملت، در دفتر اهواز شرکت مارون کاران، در روز چهار شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.

گالری عکس
اخبارگالری
فهرست