جلسه HAZOP & HAZID خرداد۱۴۰۰

جلسه HAZOP & HAZID پروژه بهینه سازی مشعلهای موجود در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ۱۱خرداد۱۴۰۰

گالری عکس
اخبارگالری
فهرست