جلسه Hazop & Hazid پروژه گازهای مازاد گچساران ۱و۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

این جلسه در روزهای شنبه و یکشنبه، هفدهم و هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری در اتاق جلسات ساختمان مهندسی شرکت مارون کاران، دفتر تهران در حال برگزاری است

گالری عکس
اخبارپروژهگچساران
فهرست