روند پیشرفت پروژه طرح سولابدر اسفند ماه ۱۴۰۰

روند پیشرفت پروژه طرح سولابدر در قالب یک بسته یکپارچه از طرح عملیات محور نگهداشت و افزایش تولید ۲۸ مخزن منتخب

گالری عکس
اخبارپروژهسولابدر
فهرست