پروژه هدایت نفت نمکی منصوری به واحد نمک زدایی متمرکز

مدیریت محترم، همکاران گرامی و عزیز شرکت مارون کاران

مجموعه کارگاه اهواز 14 به پشتوانه ی مدیریت منسجم شرکت مارون کاران و پشتیبانی کارآمد، همسو با ارزش های اصلی نهادینه شده در ریشه های این شرکت، گام به ساخت و اتمام پروژه اصلاحات فرآوشی مورد نیاز جهت هدایت نفت نمکی منصوری به واحد نمک زدایی اهواز متمرکز نهاد و طی روزهای اخیر این امر با تزریق نفت به این خط لوله ثمره داد.
این امر با تلاش و کوشش کلیه پرسنل منجر به ساخت خط لوله دوازده اینچ منصوری با بالاترین کیفیت ممکن بدون حتی یک نشت و خطا در هنگام تست هیدرواستاتیک گردید که برگ زرین دیگری را برای شرکت مارون کاران رقم زد و بانی توفیق دیگری در راستای خدمت به میهن عزیزمان گردید.
افزایش ظرفیت 40 هزار بشکه در روز میدان نفتی اهواز با بهره گیری از نیروهای بومی افتخاری است که پایان این پروژه را رقم زد لذا این پایان، شروعی بر انجام بسته های دیگر کاری پروژه اهواز 14 بود که به امید خداوند متعال با تکیه به پشتکار، تلاش و حضور جوانان بومی در آینده ای نه چندان دور ثمره ای بارور و با عزت خواهد داد که نتایج آن کشور عزیزمان ایران و مردم این مرز و بوم را منتفع خواهد کرد.

گالری عکس
اخباراهواز ۱۴پروژهویدئو
فهرست