محیط کار در مارون کاران

به عنوان یک پیمانکار پیشرو تمامی همکاران ما در ساختن مهمترین و پیشرفته ترین پروژه های کشورمان نقش خواهند داشت و از این رو ارائه خدمات، نتایج با کیفیت و موفقیت این مجموعه بدون فداکاری و عزم راسخ آنها بدست نخواهد آمد.
ما با بکارگیری دانش، تخصص و استعداد هم وطن هایمان و همچنین با ارج نهادن و تشویق کردن آنها و رعایت اصول هم نوع دوستی و با ایجاد محیط کار سالم به مسئولیت های خود پایبندیم.

شرایط عمومی متقاضی کار

  • داشتن روحیه کار تیمی
  • داشتن خلاقیت و ایده پردازی
  • مسئولیت پذیری
  • روابط عمومی قوی
  • رازداری و حفظ اطلاعات
  • داشتن تسلط بر نرم افزارهای مرتبط با شغل خود
  • رعایت انضباط کاری، وقت شناسی و نظافت شخصی

فرم درخواست

    فهرست