بهداشت، ایمنی، اجرایی

شرکت مارون در راستای اهداف و ماموریت خطیر HSE مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در طول دهه گذشته با برنامه ریزی مدون و فعالیت های وسیع و موثر در کلیه حوزه های کاری این شرکت تمامی ظرفیت های فنی و کارشناسی خود را جهت تامین اصول و مبانی توسعه پایدار، حفظ و اعتلای سلامتی و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست به کار بسته است. بدین منظور ایمنی، بهداشت و دوستی با محیط زیست به عنوان اولین ارزش سازمانی در سند چشم انداز تدوین شرکت تبیین شده است.
حداکثر تلاش خویش را به کار گرفته است تا علاوه بر حرکت در راستای سند چشم انداز شرکت، در مسیر توسعه HSE اداره پایدار و حفظ ارتقاء سلامت کارکنان و ایمنی تاسیسات و دارایی ها و حفاظت از محیط زیست به عنوان امانت آیندگان گام بردارد.

اهم وظایف و فعالیتهای شرکت مارون کاران به صورت زیر خلاصه میگردد

 • ایجاد و توسعه نگرش نظام مند به تمامی فعالیتها از منظر و بهره برداری HSE حضور فعال در بخش طراحی مهندسی، ساخت و راه اندازی تاسیسات با هدف لحاظ نمودن الزامات ایمن و پایدار.
 • پیمان ها و قرادادها و پیگیری اجرایی شدن الزامات مذکور HSE بازنگری و تقویت الزامات.
 • استقرار و فعال سازی بخش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، تدوین و تصویب دستورالعملهای لازم و برگزاری مانورهای مختلف به منظور توانمندسازی در مقابله با بحران ها و شرایط اضطراری.
 • کنترل HSE و نظارت مستمر بر فعالیتها در تمامی پروژه ها و ممیزی و پایش دوره ای وضعیت شاخص های از طریق برگزاری دوره های آموزشی نظام مند و مشارکت فعال تمامی کارکنان HSE ارتقاء دانش و فرهنگ.
 • حفظ و ارتقاء سلامت شغلی کارکنان از طریق شناسایی خطرات و تهدیدات و کنترل آنها.
 • انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای تمامی طرح های توسعه میادین نفتی در سه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی براساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست.
 • بازدید مستمر، بررسی منظم وضعیت نصب و راه اندازی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و آزمایش عملکرد آنها به منظور حصول اطمینان از آماده به کار بودن.
 • مدیریت ریسک در کلیه مراحل پروژه ها به منظور کنترل خطرات، کاهش حوادث و صیانت از محیط زیست.

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

 • امروزه مسائلی نظیر رشد، رشد فرآیند آلودگی ها، کاهش منابع طبیعی و نیل به مصرف گرایی، باعث بروز مشکلات در سطح محیط زیست شده تاثیرات منفی فعالیتهای صنفی محیط زیست این موضوع را به یک معضل جهانی تبدیل کرده است.
 • برخی از مزایای استقرار و توجه به ISO که می توانند بسیار تاثیر مثبت داشته باشند.
 • توجه به جنبه های زیست محیطی در تولید ارائه خدمات
 • کاهش ریسک فعالیتهای زیست محیطی سازمان
 • سبک مجوزهای قانونی و جلوگیری از جریمه های ناشی از عدم رعایت قوانین زیست محیطی.

مزایای سامانه مدیریت ایمنی – سلامت – بهداشت محیط زیست

 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
 • کاهش زیان های مستقیم و غیرمستقیم از حوادث
 • هدفمند بودن فعالیتهای مرتبط با مدیریت سامانه ایمنی بهداشت و محیط زیست

ارزیابی موثر مخاطرات ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 • ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت سامانه HSE و تعیین مسئولیت ها
 • ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث
 • فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و فرهنگ سازی در زمینه بهداشت و محیط زیست برای کلیه کارکنان سازمانی
 • شناخت قوانین و مقررات ایمنی و محیط کار

درباره ما

فهرست