اصلاح و بازسازی چند راهه گناوه

اصلاح و بازسازی چند راهه گناوه

احداث چند راهه نفتی جدید در مجاورت چند راهه قدیم گناوه و نصب تمام تجهیزات و تمام کارهای مورد نیاز
اطلاعات پروژه
حجم: ۴۷۹۳۱۶۰۰۰۰۰۰ ريال
کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: پایان یافته
محل اجرا: استان بوشهر بندر گناوه
تاریخ تحویل: ۲۰\۱۲\۱۳۹۱
توضیحات: این پروژه احداث چند راهه جدید با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بدون توقف تولید و استفاده خدمات مهندسی و طراحی و اجرا سیستم پلاگینگ ماشين روی خطوط لوله صادراتی احداث کلید خانه برق و اتاق ديزل ژنراتور و نصب تجهیزات ، محوطه سازج و احداث فنس مناسب برای چند راهه و خدمات مهندسی تامين کالا و تجهيزات ساختمان بصورت قراردادی همسان میباشد
فهرست