بهسازی مشعل ها

بهسازی سیستم مشعل های کارون

پروژه بهسازی مشعل های موجود در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
اطلاعات پروژه
حجم: ۴۹۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال + ۲۵،۹۷۰،۰۰۰ یورو
کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون
شرکا:
مدیریت طرح: شرکت پتروشیمی مارون
حوزه فعالیت: نفت و گاز و پتروشیمی
نوع قرارداد: EPC
وضعیت: در حال انجام
محل اجرا: استان خوزستان، اهواز
تاریخ تحویل: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
توضیحات: این پروژه به منظور انجام مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه نقشه ها، مدارك مهندسی و مشخصات فنی، خرید تجهیزات لازم و انجام عملیات اجرایی و نصب تجهیزات یادشده برای بهسازی کلیه مشعلهاي واحدهاي بهره برداری، تقویت فشار و نمکزدایی منطقه آبتیمور، اهواز ۱، اهواز ۲، اهواز ۳، اهواز ۴، اهواز ۵ و منصوري به همراه متعلقات (مکانیکی، برقی، کنترل و ابزاردقیق) آن با هدف انطباق این تجهیزات با استاندارد شرکت ملی نفت ایران و استاندارد موسسه نفت آمریکا با تأکید بر کاهش آلودگی با استفاده از فناوری سیستم مشعل بدون دود انجام میگیرد.
فهرست