تسهیلات سر چاهی و خطوط لوله چهار حلقه دوم منطقه هما

پروژه تامین کالا و تسهیلات سر چاهی و همچنین احداث خطوط لوله چهار حلقه دوم منطقه هما

تهیه و تامین تسهیلات سرچاهی و احداث خط لوله سه حلقه دوم چاههای منطقه هما به روش PC
اطلاعات پروژه
حجم: ۴۱،۲۴۳،۰۰۰،۰۰۰
کارفرما: شرکت ملی نفت مناطق مرکزی
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: خاتمه یافته
محل اجرا: استان فارس
تاریخ تحویل: ۱۳۸۴/۱۲/۲۷
توضیحات: این پروژه به منظور تهیه و تامین تسهیلات سرچاهی وهم چنین احداث خط لوله سه حلقه دوم چاههای منطقه هما به روش PC توسط شرکت مارون کاران اجرا و در آبان ماه ۱۳۸۴ تحویل داده شد.
فهرست