خط لوله انتقال پساب واحدهای نمک زدایی

احداث خط لوله انتقال پساب واحدهای نمک زدایی مارون به اهواز یک

تهیه و تامین مصالح و کالای تخصصی به منظور انجام کارهای تاسیساتی و مهندسی و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله انتقال پساب نمکزدایی مارون به اهواز یک
اطلاعات پروژه
حجم: ۶۰،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
کارفرما: شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: خاتمه یافته
محل اجرا: استان خوزستان
تاریخ تحویل: ۱۳۸۵/۳/۹
توضیحات: این پروژه به منظور تهیه و تامین مصالح و کالای تخصصی به منظور انجام کارهای تاسیساتی و مهندسی و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله انتقال پساب نمکزدایی مارون به اهواز یک، اجرا شد و تحت نظارت و کنترل کیفیت توسط کارفرمایان محترم در شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب، در خرداد سال ۱۳۸۵ تحویل داده شد.
فهرست