خط لوله ۲۴ اینچ روزمینی بوستر امیدیه

احداث خط لوله ۲۴ اینچ روزمینی انتقال نفت بوستر امیدیه به مایل چهل ماهشهر

اطلاعات پروژه
حجم: ۲۶،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
کارفرما: شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: خاتمه یافته
محل اجرا: استان خوزستان
تاریخ تحویل: ۱۳۸۵/۱۲/۱۶
توضیحات: این پروژه به منظور تامين مصالح و خرید تجهیزات تخصصی به منظور انجام کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله ۲۴ اینچ انتقال نفت از تلمبه خانه(بوستر) تا مايل ۴۰ ماهشهر توسط مهندسين و عوامل اجرایی شرکت مارون کاران به روش PC اجرا، و تحت نظارت و کنترل کارفرمایان محترم در شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب در پایان سال ۱۳۸۵ تحویل داده شد.
فهرست