خط لوله ۳۲ اینچ اهواز بهرگان فاز ۲

احداث خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۶۰ کیلومتر اهواز – بهرگان فاز ۲

اطلاعات پروژه
حجم:
کارفرما: شرکت مهندسی توسعه نفت
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: خاتمه یافته
محل اجرا: استان خوزستان
تاریخ تحویل:
توضیحات:
فهرست