فاز ۱۹ تاسیسات دریایی

عمليات لوله گذاری بخش خشکی پروژه فاز ۱۹ پارس جنوب

اجراء این پروژه شامل مهندسی کارگاهی، لوله گذاری، و اجرای ۴خط لوله شامل ۲خط ۳۲ اینچ و ۲خط ۴ اینچ بخش خشکی پارس جنوبی
اطلاعات پروژه
حجم: ۵۱۲۳۴۵۲۰۰۰۰ ريال
کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دریایی ایران
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: خاتمه یافته
محل اجرا: استان بوشهر
تاریخ تحویل: ۲۰ \۰۸\۱۳۹۳
توضیحات: اجراء این پروژه شامل مهندسی کارگاهی، لوله گذاری، و اجرای ۴خط لوله شامل ۲خط ۳۲ اینچ و ۲خط ۴ اینچ بخش خشکی پروژه، که شامل دو خط لوله از محل land fall point تا محل pig reciver به طول تقریبی هر کدام ۱ و نیم کیلومتر نصب و پیش راه اندازی تجهیزات اجرای anchor block نصب شیر آلات اتصال عملگرهای شیرها به HPU خشکی cathodic protection نصب pig luncher نصب insulation joint انجام PQR و تست های آن کلیه تست های لازم اعم از تست های غیر مخرب NDT هایدرو تست عملیات پیش راه اندازی اجرای ملحقات خط لوله کشی انجام کلیه خدمات کارها وظایف مربوط در راستای اجرای این پروژه
فهرست