نگهداشت و افزایش اهواز ۱۴

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۸ مخزن منتخب، ناحیه اهواز ۱۴

انجام خدمات مهندسی، خرید کالا، اجرا، حفاري و راه اندازی پروژه طرح میدان اهواز ۱۴ در قالب یک بسته یکپارچه از طرح عملیات محور افزایش، نگهداشت تولید ۲۸ مخزن منتخب شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
اطلاعات پروژه
حجم: ۱۴ بسته کاری سطح الارض و ۲۲ بسته کاری تحت الارض جمعاً به مبلغ ۱۲۹،۹۹۶،۹۱۰ یورو
کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکا: مشارکت مارون کاران و توسعه صنایع نفت و انرژی قشم OEID
مدیریت طرح: مشاوران انرژی تهران
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: EPC - EPD
وضعیت: در حال انجام
محل اجرا: استان خوزستان - محدوده شهر اهواز (شعاع 30 کیلومتر)
تاریخ تحویل: ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
توضیحات: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بعنوان بخشی از طرح نگهداشت و افزایش تولید 28 مخزن منتخب مربوط به طرح اهواز 4 و 1، شش بسته کاری حفاری و 16 بسته کاری تعمیر و نصب تلمبه درون چاهي (در قالب بخش تحت الارضی) و 14 بسته کاری سطح الارضی (در قالب بخش سطح الارضی) را تحت عنوان قرارداد شماره 9131-073-053 به مشارکت شرکت مارون کاران به عنوان پیمانکار EPC و رهبر مشارکت و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم OEID به عنوان پیمانکار EPD واگذار نموده است.
فهرست