واحد بهره برداری شماره یک گچساران

تکمیل شبه تزریق گاز گچساران بصورت PC

خرید و تامین کالا و اجرای خطوط لوله انتقال گاز خوراک و تکمیل شبکه تزریق گاز ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران
اطلاعات پروژه
حجم: ۸،۰۰۰،۰۰۰ يورو + ۳۴۶،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
کارفرما: شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: خاتمه یافته
محل اجرا: استان کهگیلویه و بویر احمد شهرستان گچساران
تاریخ تحویل: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
توضیحات: این پروژه به منظور خرید و تامین کالا جهت اجرای تکمیل خطوط لوله انتقال گاز خوراک و تکمیل شبکه تزریق گاز ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران در سال ۱۳۹۱ اجرا شد و تحت نظارت و کنترل کارفرمایان محترم در شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب در سال ۱۳۹۲ تحویل داده شد.
فهرست