چند راهه واحد بهره برداری آب تیمور

پروژه اصلاح و توسعه چند راهه واحد بهره برداری آب تیمور

اطلاعات پروژه
حجم: ۹،۱۲۸،۵۹۰،۰۰۰ ريال
کارفرما: شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
شرکا:
مدیریت طرح:
حوزه فعالیت: نفت و گاز
نوع قرارداد: PC
وضعیت: خاتمه یافته
محل اجرا: استان خوزستان
تاریخ تحویل: ۱۳۸۳/۱۱/۱۵
توضیحات: این پروژه به منظور اصلاح و توسعه چند راهه قدیمی آبتیمور که شامل خرید کالاهای اختصاصی و هم چنین اجرا که خود شامل عملیات های سیویل و معماری و همچنین مکانیکی بود که نقشه های آنها توسط مهندسین مجرب مارون کاران تهیه شده و توسط تیم اجرایی توانمند، در سال ۱۳۸۳ اجرا و تحويل داده شد.
فهرست