هیأت مدیره

حمید تقوی فر
رئیس هیات مدیره
آرمان تقوی فر
مدیر عامل
معاونت
حبیب الله نجاتی زاده
معاونت پشتیبانی و مالی
سیامک قره داغی
معاونت پروژه ها
مدیر پروژه مشارکت اهواز ۱۴
جهان تقوی فر
معاونت بازرگانی
مدیران پروژه
محمد امینی
مدیر پروژه سطح الارض اهواز ۱۴

درباره ما

فهرست